Mimo opóźnień wynikających z epidemii koronawirusa pierwszy lot indyjskiej kapsuły załogowej Gaganyaan odbędzie się jeszcze w tym roku.